Válasz a TIREK nyilatkozatára

Kedves Barátaink!

A Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Csomós József és annak főgondnoka, Ábrám Tibor aláírásával az alábbi nyilatkozatot tették közzé, az áldás, békesség nevében:

http://tirek.hu/data/attachments/2016/11/10/k%c3%b6zlem%c3%a9ny_-_Vizsoly.pdf

Szeretnénk veletek tudatni, mi ebbe a gyalázkodásba nem kívánunk belemenni, de nem mehetünk el szó nélkül mellette.

Tisztelt Csomós József Püspök Úr!

Hálás szívvel megköszönjük a Püspök Úrnak, hogy elhatárolódik tőlünk, így ezt nem nekünk kell megtenni.
Nagyon sajnáljuk, hogy 10 éve -mióta azon dolgozunk, hogy méltó módon megtiszteljük a reformátorokat, nyomdászokat- nem sikerült megértenie, az Istent nem csak úgy lehet szolgálni, hogy palást van a vállunkon, vagy püspöki szék van alattunk, hanem úgy is, hogy megértjük, amit mondani akar a megmásíthatatlan, a Biblia.

Nagyon sajnáljuk, hogy erre a döntésre jutott. 10 évig könyörögtünk önnek, hogy hallgasson meg bennünket. Lehetne közösen, egyházi személyekkel és civilekkel együttműködve, közösen megmutatni a világnak, hogy mekkora csoda történt itt, Vizsolyban.

Nagyon sajnáljuk, hogy az Ön által vezetett egyházkerület vezetőjeként ezt nyilatkozza:
„A Tiszáninneni Református Egyházkerület határozottan kijelenti, hogy a területén működő református egyházi szervezeteknek és intézményeknek nincs kapcsolatuk sem a Vizsolyi Biblianyomtató Műhellyel, sem annak felhívásában napvilágot látott biblia-kiadási tervvel. Abban semmilyen módon nem vesznek részt, és nem is kívánnak közreműködni a szakmailag rendkívül aggályos terv megvalósításában a jövőben sem.”

Nem kívánnak részt venni?! Önök semmi mást nem csinálnak, csak azt a kezdeményezést, amit mi 10 évvel ezelőtt elindítottunk – mint a Pál utcai fiúkban a Pásztorok- „einstand”, egyszerűen elveszik.
Emlékszik még rá püspök úr, mikor mi 10 évvel ezelőtt idejöttünk? Még csak egy egyszerű fa dobozkában mutogatták az idelátogatóknak a bibliát, 400 Ft/fő-ért, mint egy vásári bazárt. Teszik mindezt Magyarországon egyedülállóként egy élő, igehirdető református templomában. Hol van most Jézus, aki kiverné a kufárokat az Isten házából?
Elítél minket, akik 10 éve azon dolgozunk, hogy megértsék végre az idelátogatók, miért is jönnek Vizsolyba? Ne csak egy könyvet lássanak, amit elloptak. Vagy valami hitvány panoptikumot a borról meg a bibliáról.
10 évvel ezelőtt eszükbe jutott, hogy a biblia nyomtatását is bemutassák? Hogy méltó emléket állítsanak a nyomdászoknak, Rákóczinak, Károlyinak?
Csak, hogy tiszta legyen! Mi nem kufárkodunk a bibliával, nem kínálunk, mint Önök 600 000 Ft-ér digitális hasonmás kiadást, mérhetetlen állami pénzekkel megtámogatva. Az Önök honlapját és a vizsolyi református egyház honlapot átolvasva, Önök azzal kérkednek, hogy cirka 780 000 000 forint közpénz tűnődött el a jóváhagyásával.

Mi társadalmi összefogással elkészítjük még egyszer a Vizsolyi Bibliát. Úgy, ahogy ezt még soha senki nem tette. Az eredeti eszközökkel, az eredeti technológiával készült papírra, az eredeti helyszínen. A Bibliák nem eladók! Köszönetképpen adjuk azoknak, akiknek a Jóisten megengedte, hogy hozzányúljanak.
Mi szeretnénk emléket állítani az előttünk járó reformátoroknak, megtisztelni a nyomdászokat és Rákóczi Zsigmondot, akik az életüket kockáztatták azért a bibliáért, ami a hitünk legnagyobb tanúságtétele.

Egy önök által felépített demokratikus országban, Ön elhatárolódik tőlünk?
Az ország legjobb szakemberei és eddig több, mint 3000 ember tartja méltónak és illendőnek a munkánkat arra, hogy tudásukkal, munkájukkal, támogatásukkal mellénk álljanak.

Csomós József püspök úr! Mi soha nem akartunk elhatárolódni önöktől. Arra törekedtünk, hogy együtt, karöltve, az áldás és békesség nevében mutassuk meg a világnak, hogyan kell Jézus nevében együtt ünnepelni. Lehet, hogy az, amit mi teszünk nem annyira látványos, fényes, de tiszta és őszinte dicsérete Istennek.

Püspök Úr! Biztos, el akar határolódni ettől a munkától? Biztos, nem akarja megmutatni a világnak, egy szó sem igaz abból a kishitű állításból, hogy a magyarok még egy jó ügy érdekében sem tudnak összefogni?
Mutassuk meg a világnak, az Ön egyházkerületében élő lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak a Szentlélek erejét. Hogyan tudja Isten az emberi lelket szétromboló gonoszságot építő szeretetté változtatni. Ha Ön, aki ennek az egész egyházkerületnek a vezetője, példát mutat keresztényi szeretetből, egymás iránti megértésből, akkor a gyülekezetek megerősödnek lélekben, hitben, Istenben.

Üdvözlettel,
Daruka Mihály és munkatársai
Vizsolyi Biblianyomtató Műhely