Rólunk

Küldetésünk

Vizsolyban működő műhelyünk 2006 óta azon dolgozik, hogy a reformáció közelgő 500 éves évfordulóját méltó módon megünnepelhessük. Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem egykori kúriájában újra felállítottuk azt a Biblianyomtató Műhelyt, ahol a 16. század egyik legjelentősebb magyar nyomdásza, Mantskovit Bálint a Károlyi Gáspár által elsőként, teljes egészében magyar nyelvre fordított Szentírást, a Vizsolyi Bibliát kinyomtatta. Ebben a házban azon fáradozunk, hogy a Vizsolyi Biblia újabb, immár 21. századi, valódi facsimile kiadása megszülethessen.

rolunk_1-666x444

Olyan dolgot teszünk, amit eddig a keresztény világban még nem tett más: az 500 éves évforduló tiszteletére kinyomtatjuk még egyszer 200 példányban a Vizsolyi Bibliát, az ország legjobb szakembereinek segítségével.

Elérkeztünk ahhoz a felemelő pillanathoz, amikor a korábbi évek megfeszített munkájának eredményeként, megkezdhettük a nyomtatást. Elkészült a korhű nyomdagép, a 16. századi technikával működő, vízimalom meghajtású, rongypapírt készítő manufaktúra. Kézzel kivéstük a betűk gyártásához szükséges 375 darab acél verőtövet, és megtanultunk eredeti 16. századi papírt meríteni.

Ehhez a nagy ívű munkához támogatókra van szükségünk. A 200 Vizsolyi Bibliát azoknak szánjuk köszönetképpen, akik segítik a Biblia újranyomtatását és azt, hogy méltó és korhű környezetben mutathassuk meg az első magyar nyelvű Biblia nyomtatásának helyszínét. E 16. században nyomdatörténeti bravúrként létrejött vallástörténeti, nyelvtörténeti, nyomdatörténeti és művelődéstörténeti jelentőségű  könyvet.

Nagy megtiszteltetésünkre a fővédnökségi tisztséget Tőkés László püspök úr elvállalta, betöltve Károlyi Gáspár szerepét.

rolunk_2-400x600

Kik vagyunk?

2006. márc. 15-én vásárolta meg a vizsolyi Rákóczi kúriát a COLO-Pajzs Kulturális Egyesület. 2006 szeptemberében kezdtünk hozzá a Vizsolyi Biblia nyomtatás emlékhely kialakításának.

Első lépésként a Biblia nyomtatásának technikai és történelmi hátterét kutattuk. Azokat a részleteket kerestük, amiket az ide látogató turisták nem találnak meg a történelemkönyvben, vagy a wikipédián. Ekkor jöttünk rá, milyen nyomdatörténeti bravúrt hajtottak végre Vizsolyban. Elhatároztuk, hogy egy élő, iparszerűen termelő, valóságos 16. századi nyomdamúzeumot építünk fel, méltó módon megtisztelve a korabeli nyomdászokat és reformátorokat. Ebben a működő nyomdában korhű körülmények között kezdtük el a 200 darab Vizsolyi Biblia újranyomtatását. A folyamat sikere érdekében megkerestük azokat az embereket, akik még értenek a hagyományos nyomtatáshoz és szakemberei, kutatói a témának.

  • Első szakember Timkó György betűöntő mester volt.
  • Gáspár Pál Szilveszter vésnök mester. A nyomtatáshoz szükséges verőtövek, patricák, iniciálék elkészítésében vesz részt.
  • Pelbárt Jenő papír- és vízjelkutató. A Vizsolyi Biblia történetét és vízjelét kutatja. Szakértőként vesz részt a munkában.
  • Lele István, papírmérnök, a Papíripari Kutatóintézet volt igazgatója. A 16. századi papír elkészítésének tudományos és technikai hátterét adja.
  • Ringer István lakatos mester, a betűöntéshez- és papírgyártáshoz szükséges gépeket és alkatrészeket készítette el.
  • Nagy Sándor, komáromi Lenfeldolgozó Gyár vezetője. A papírgyártáshoz szükséges gépek, berendezések és nyersanyagokat biztosítja.

Elérhetőségeink:

3888 Vizsoly
Szent János u. 119.
Daruka Mihály
Mobil: 20/272 90 15
e-mail: biblia.vizsoly@gmail.com